Home Baby Kinderbijslag

Kinderbijslag

Geschreven door Kleintjeopkomst.nl
Kinderbijslag
BabyBaby

Wanneer je kinderen hebt, zijn er allerlei zaken waar je rekening mee moet houden. Een voorbeeld is de kinderbijslag! Als de jouwe jonger dan 18 jaar is, hebben jullie hier waarschijnlijk recht op. Maar wat is het eigenlijk? Dit is een bijdrage van de overheid aan de ouders en is onafhankelijk van je inkomen en vermogen. Je kunt het gebruiken voor de opvoeding maar uiteraard ook voor andere dingen. Dit mag je als ouder zelf bepalen. In dit artikel geven we je hier graag meer informatie over.

Inhoudsopgave

Wat is kinderbijslag?

Het is nog wel even goed om wat meer informatie over deze bijdrage te geven. De overheid heeft de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ingevoerd om ervoor te zorgen dat het verschil in inkomen tussen gezinnen met kinderen en degenen zonder niet te groot te laten worden. Kinderen brengen immers kosten met zich mee en dit kan grote onderlinge verschillen opleveren. Met deze wet probeert de overheid dit te voorkomen! 

De wet regelt dus een tegemoetkoming in de kosten voor je kinderen. Vanaf 18 jaar hebben ze er geen recht meer op. Daarna komt deze tegemoetkoming te vervallen. In sommige gevallen kan je recht op deze bijdrage ook al eerder stoppen: als je kind bijvoorbeeld stopt met school.

Wanneer heb je recht op kinderbijslag?

Direct na de geboorte heb je recht op deze bijdrage. Toch zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Allereerst moet je verzekerd zijn. In dit geval betekent ‘verzekerd zijn’ dat je gebruik kunt maken van sociale verzekeringen in Nederland. In de praktijk betekent dit dat je in Nederland moet wonen of werken.  Ten tweede kun je het alleen maar aanvragen voor je eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind. Ook moet het op de eerste dag van het kwartaal (de zogenoemde peildatum) behoren tot de categorie kinderen waarvoor de bijslag mogelijk is. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat zij die onder de 18 jaar het hoger onderwijs volgen, geen recht meer hebben op kinderbijslag. Zij hebben dan namelijk recht op studiefinanciering.

Kinderbijslag

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Zoals eerder uitgelegd, speelt jouw inkomen geen rol voor de hoogte van het bedrag. Er wordt dus niet naar je inkomen en vermogen gekeken. Maar waarom is dat eigenlijk zo? De kinderbijslag valt onder de Nederlandse volksverzekeringen. Als rechtmatige inwoner van Nederland wordt je automatisch verzekerd voor dit soort verzekeringen. Het is dus verplicht. De overheid vindt dat iedereen evenveel recht heeft op deze verzekeringen en daarom is de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk. 

Wel hangt de hoogte af van het aantal kinderen dat je hebt. Als je meerdere hebt, wordt het bedrag bij elkaar opgeteld. Ook wordt het bedrag verhoogd bij de leeftijd van 6 of 12 jaar.

Om je even een idee te geven, hebben we de bedragen voor het tweede kwartaal 2022 opgezocht:

  • 0 tot en met 5 jarigen krijgen een bedrag van €230,69 
  • 6 tot en met 11 jarigen krijgen een bedrag van €280,13
  • 12 tot en met 17 jarigen krijgen €329,56

De uitbetaling

Het wordt per kwartaal uitgekeerd en je ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal. Vier keer per jaar ontvang je dus een bijdrage. De uitbetaling wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank. Hierbij kijkt de bank naar de eerste dag van het kwartaal waarin het geboren is. Om even een voorbeeld te geven: Emma is geboren op 3 mei 2022. Haar ouders hebben dan vanaf 1 juli 2022 recht op kinderbijslag. Omdat de uitbetaling aan het eind van het kwartaal plaatsvindt, krijgen zij rond 3 oktober 2022 hun eerste bijdrage. 

Dit zijn de dagen van betaling in 2022:

  • 1 april 2022 (eerste kwartaal). Let op: deze heeft dus al plaatsgevonden. 
  • 1 juli 2022 (tweede kwartaal)
  • 3 oktober 2022 (derde kwartaal)
  • 2 januari 2023 (vierde kwartaal)

De betalingen houden dus op als je kind 18 jaar wordt. Is dit nog niet het geval op de eerste dag van een kwartaal? Dan krijg je nog het hele kwartaal kinderbijslag. Is dit wel het geval? Dan heb je vanaf dat kwartaal geen recht meer op de tegemoetkoming.

Kinderbijslag

Kinderbijslag aanvragen

Na de geboorte kun je deze tegemoetkoming direct aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. In principe hoeft dit maar één keer te gebeuren. Krijg je een tweede? Dan wordt het tijdens de aangifte bij de gemeente automatisch doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Zelf kun je de kinderbijslag aanvragen via het internet. Dit lukt alleen als je een DigiD hebt. 

Wat gebeurt er als je te laat bent met de aanvraag? Dit kan natuurlijk gebeuren! Gelukkig worden de bijdragen dan met terugwerkende kracht toegekend. Let op: dit kan maximaal tot één jaar terug.

Waarvoor kun je het gebruiken?

Nu hebben we vooral de basis informatie besproken. Erg handig! Maar het is ook wel leuk om te weten waar je het aan kunt uitgeven! Misschien heb je al een duidelijk plan. Of juist niet. Ouders gaan er allemaal verschillende mee om. Over het algemeen wordt het gebruikt voor de opvoeding of andere zaken. Zo kun je het geld sparen voor het verjaardagsfeestje van je kind. Bij een goed feestje horen namelijk lekkere traktaties of leuke activiteiten met vriendjes en vriendinnetjes. Dit kost uiteraard geld. Ook kun je het gebruiken voor het kopen van nieuwe kleding. Het is immers geen geheim dat kinderen groeien als kool! Hierdoor moet je vaak de kleren vervangen. 

Als derde kun je het natuurlijk ook sparen voor de buitenschoolse activiteiten. Zo kun je er bijvoorbeeld de jaarcontributie van voetbal betalen. Dit zijn allemaal voorbeelden van uitgaven die je op de korte termijn maakt. Je kunt natuurlijk ook op de lange termijn denken en het geld op een spaarrekening overmaken. Het gespaarde bedrag kun je dan als een gift geven als ze bijvoorbeeld op zichzelf gaan wonen of gaan studeren. Uiteraard mag je helemaal zelf bepalen wat je met je kinderbijslag wil gaan doen. Het is natuurlijk jouw geld!

Lees ook

Schrijf een reactie