Home Baby Vaderschapsverlof 2020: alles wat je moet weten

Vaderschapsverlof 2020: alles wat je moet weten

Geschreven door Kleintjeopkomst.nl
vader met baby tijdens vaderschapsverlof in 2020
BabyBaby

Inhoudsopgave

Vaderschapsverlof in 2020: alles wat je moet weten

Ook als partner van een kersverse moeder heb je recht op verlof. Het partnerverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd. In dit artikel vind je de antwoorden op vragen als wat vaderschapsverlof is, waar je recht op heb, wat er veranderd voor vaderschapsverlof in 2020 en waar je recht op heb als ZZP’er.

Wat is vaderschapsverlof?

Na de geboorte van jullie kleintje heb je als partner recht op verlof. Het vaderschapsverlof is bedoeld om samen met je partner en kindje te wennen aan de nieuwe situatie, de nodige zaken te regelen en je partner bij te staan. Ook is het belangrijk dat je als vader direct een band opbouwt.

Wanneer heb je recht op vaderschapsverlof?

Bij de geboorte van de baby heb je als partner recht op vaderschapsverlof. Mits je de partner van de moeder bent en het volgende voor jou geldt:

– Gehuwd samenwoont
– Ongehuwd samenwoont
– Geregistreerd partner bent
– Je het kind erkent

vader houdt baby vast

Hoeveel recht op vaderschapsverlof heb je tot en met juni 2020?

Hoeveel dagen een partner recht heeft op ouderschapsverlof verschilt nogal binnen Europa. Voor 1 januari 2019 kregen partners van een kersverse moeder in Nederland slechts twee dagen vaderschapsverlof. Na 1 januari 2019 werd het aantal dagen afhankelijk van het aantal werkuren per week. Als je als partner bijvoorbeeld vier dagen van acht uur per dag werkt, dan werk je dus per week 32 uur. Dit betekent dat je recht hebt op vier dagen vaderschapsverlof. Deze dagen mag je naar eigen wensen opnemen, maar dit moet wel binnen zes maanden na de geboorte zijn. Tijdens deze dagen krijg je volledig doorbetaald.

Tijdens de bevalling: 100% doorbetaald

Het vaderschapsverlof gaat pas in na de geboorte van jullie kind. Tijdens de bevalling heb je als partner recht op calamiteitenverlof. Je krijgt tijdens het calamiteitenverlof 100% doorbetaald en geldt dus niet als vaderschapsverlof.

Vaderschapsverlof van 5 dagen naar 6 weken

Vaderschapsverlof in 2020 gaat van vijf dagen naar maximaal zes weken. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners vijf weken aanvullende geboorteverlof opnemen. In sommige Europese landen is het al vanzelfsprekend dat de partner van de moeder van het kind de eerste weken na de geboorte vrij krijgt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat dit ook in Nederland vanzelfsprekend wordt.

ouders met baby

Opnemen van aanvullende vaderschapsverlof

Voor het opnemen gelden wel enkele regels:

– Jullie baby moet op of na 1 juli 2020 geboren worden
– Je moet eerst een week reguliere vaderschapsverlof opnemen, voordat je de extra vijf weken kunt opnemen.
– Deze extra weken moet je binnen zes maanden na de geboorte van jullie kindje opnemen.
– Tijdens het extra verlof (5 weken) krijg je maximaal 70% van je loon uitbetaald. Dit wordt uitbetaald door het UWV.

Na 1 juli 2020 gelden er dus twee soorten verlof voor partners: het reguliere vaderschapsverlof en de aanvullende vaderschapsverlof.

UWV-uitkering tijdens aanvullend vaderschapsverlof

Tijdens de verlofperiode kunnen werkgevers voor hun werknemers een uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering bedraagt maximaal 70% van de bruto maandsalaris van de werknemer.

Rekenvoorbeeld vaderschapsverlof in 2020

Als je een bruto salaris hebt van € 2.500 per maand en je neemt naast het reguliere geboorteverlof, ook het aanvullend verlof op, dan krijg je 70% van het bruto maandsalaris uitbetaald.

De uitkering tijdens je aanvullend verlof bedraagt 70% * € 2.500 = € 1.750 bruto per maand.

Tijdens het vaderschapsverlof betaald de UWV niet meer dan het maximumdagloon of maximummaandloon. Vanaf januari 2020 bedraagt het maximumdagloon € 219,28 bruto per dag en het maximummaandloon € 4.769,34 bruto per maand. Is jouw dagloon of maandloon hoger dan dit bedrag, dan krijg je dus minder dan 70% van je salaris uitbetaald.

papa en baby aan het rusten

Vaderschapsverlof in 2020 voor ZZP’ers (ondernemers)

Als ZZP’er (ondernemer) heb je helaas geen recht op zowel het regulier als aanvullend geboorteverlof.

Vaderschapsverlof in de EU

Het recht met betrekking op verlof voor een partner van de moeder loopt per Europees land uiteen. Zo krijgen de partners in Slovenië bijvoorbeeld 90 dagen lang 100% doorbetaald en in Italië slechts één dag. Er zijn zelfs enkele Europese landen waar vaderschapsverlof wettelijk niet is opgenomen.

Een aantal opvallende landen op een rij:

– Partners in Slovenië krijgen 90 dagen verlof (100% uitbetaald)
– In IJsland krijgen partners 90 dagen verlof (80% uitbetaald)
– In Finland krijgen partners 54 dagen verlof (70% uitbetaald)
– Partners in Portugal krijgen 20 dagen verlof, waarvan 10 verplicht (100% uitbetaald)
– Partners in Denemarken, Polen en Verenigd Koninkrijk krijgen de 14 dagen verlof (uitbetaling verschilt per land)
– In Noorwegen krijgen partners 14 dagen verlof (onbetaald)
– In Frankrijk krijgen partners 11 dagen verlof (100% uitbetaald)
– Partners in België krijgen 10 dagen verlof (eerste 3 dagen 100% uitbetaald en de overige 7 dagen 80%)
– Partners In Griekenland en Spanje krijgen 2 dagen verlof (100% uitbetaald)
– In Italië krijgen de partners 1 dagen verlof (100% uitbetaald)
– In Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland is het vaderschapsverlof niet wettelijk opgenomen.

Samenvatting

Vaderschapsverlof in 2020 gaat in Nederland flink veranderen voor partners van een kersverse moeders. Zo kunnen de partners naast het reguliere vaderschapsverlof van één werkweek ook aanvullend verlof aanvragen. Dit zijn vijf extra weken die de partner kan doorbrengen met zijn of haar nieuwe gezin. De eerste week betaald de werkgever 100% uit en de overige vijf weken krijgt de partner door het UWV 70% uitbetaald. Het UWV betaald niet meer uit dan het maximumdagloon of maximummaandloon. In 2020 bedraag het maximumdagloon € 219,28 bruto per dag en het maximummaandloon € 4.769,34 bruto per maand. Daarnaast lopen de dagen waar een partner recht op heeft binnen Europa uiteen. Zo zijn er landen waar het vaderschapsverlof wettelijk geen eens is opgenomen of slechts enkele dagen betreft, maar zijn er ook landen waar de partner 90 dagen betaald verlof krijgt.

Lees ook

1 comment

Vaderschapsverlof 2022 – dit moet je weten - Kleintjeopkomst.nl 16/05/2022 - 12:17

[…] je kindje geboren wordt krijg jij als partner 5 dagen verlof zodra je baby geboren is. Daarnaast mag je 5 weken betaald verlof opnemen. Je kunt in de eerste 6 […]

Beantwoorden

Schrijf een reactie