Wettelijke kennisgeving

Uitgever: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonia)

Georganiseerd door O2switch w Clermont Ferrand

 1. Presentatie van de website. In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht op kleintjeopkomst.nl ter beschikking gesteld van de gebruikers van de website: Redacteur: contact De redacteur kan een individu of een rechtspersoon zijn. Hosting: o2switch
 2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de geleverde diensten. Het gebruik van de kleintjeopkomst.nl website impliceert de volledige acceptatie van de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangepast, dus gebruikers van kleintjeopkomst.nl worden aangemoedigd om ze regelmatig te bekijken.
 3. Intellectueel eigendom en schending van het auteursrecht. kleintjeopkomst.nl is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de houder van de rechten om alle beschikbare elementen op de website te gebruiken, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.
  Fotocredits: 123RF, Canva, Pixabay

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen op de site, op welke manier of met welke procedures dan ook, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of zijn elementen zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 1. Beheer van gegevens. In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

De volgende informatie kan worden verzameld bij het gebruik van kleintjeopkomst.nl: URL-links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot kleintjeopkomst.nl, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de website alleen persoonlijke informatie over u wanneer dat nodig is voor bepaalde diensten die worden aangeboden op kleintjeopkomst.nl. De gebruiker verstrekt deze informatie vrijwillig, vooral wanneer hij deze persoonlijk invoert. Dienovereenkomstig wordt de gebruiker van kleintjeopkomst.nl geïnformeerd of het nodig is of niet om deze informatie te verstrekken.

Krachtens artikel 38 en volgende van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatiebestanden en -vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, samen met een kopie van een identiteitsbewijs dat is ondertekend door de houder van het document, waarin het adres wordt vermeld waarnaar een antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van kleintjeopkomst.nl worden zonder toestemming van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, gedeeld of verkocht in welk medium dan ook aan derden.

De website is niet geregistreerd bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot uitvoering van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 1. Hyperlinks en cookies. De kleintjeopkomst.nl website bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, maar heeft geen enkele controle over de inhoud van de bezochte sites en is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Het gebruik van de kleintjeopkomst.nl website kan leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Een cookie is een klein bestand dat u niet persoonlijk identificeert, maar informatie registreert over hoe uw computer de website gebruikt. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om verder te surfen op de website en maken ook verschillende frequentiemetingen mogelijk.

Als u de installatie van een cookie weigert, kan dit de toegang tot bepaalde diensten verhinderen. U kunt uw computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op Privacybeleid en selecteer Alle cookies blokkeren. Klik op OK.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel het opslagbeleid in op: Gebruik aangepaste geschiedenisinstellingen. Schakel ten slotte de optie Cookies uitschakelen uit.

In Safari: klik op het menupictogram (weergegeven als een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Privacy” op Instellingen voor inhoud. In de sectie “Cookies” kun je cookies blokkeren.

In de Chrome-browser: klik op het menupictogram (weergegeven door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte Privacy op Voorkeuren. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

 1. Amazon affiliate links Deze website bevestigt zijn deelname aan het “Affiliate Programma” van Amazon, een programma dat is ontworpen om websites in staat te stellen geld te verdienen door te linken naar de officiële website Amazon.fr. De bezoeker is te allen tijde vrij om zelfstandig te zoeken naar Amazon.fr producten, zolang hij ervoor kiest om geen gebruik te maken van de door kleintjeopkomst.nl voorgestelde links.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van kleintjeopkomst.nl zijn onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Lyon.
 3. Toepasselijk recht. Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake dossiers en vrijheid van informatie.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

 1. Verklarende woordenlijst. Gebruiker: Een internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde website en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: “informatie die het op enigerlei wijze mogelijk maakt om, direct of indirect, de natuurlijke personen waarop zij betrekking heeft te identificeren” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).